Mire figyeljünk az elszámolásnál?

Elsejétől érkeznek a levelek az elszámolásokkal kapcsolatban. Az ügyfeleknek elméletileg nincsen tennivalója az ügyintézéssel kapcsolatban. Azért nem árt odafigyelni azoknál, akik szerződése nem volt töretlen a futamidő alatt. Például szerződésmódosítása volt, könnyítési kérelmet adott be, vagy bármilyen változás megszakította a hitel folyamatát.

Az alábbi tételekre figyeljünk oda:

Annuitásos törlesztési táblázat folyamatossága. A táblázat megmutatja, hogy a futamidő elejétől, annak végéig milyen arányban fizet tőkét, illetve kamatot havi bontásban. Tudvalevő, hogy a futamidő elején jobbára a kamatokat fizetjük a konstrukció sajátossága miatt. Szerződésmódosítás esetén a bank ezt felülírhatja anélkül, hogy plusz szolgáltatást nyújtana. Adott esetben új hitelként kezelheti az ügyet, az egyszer már kifizetett kamatokat Ön újra elkezdheti fizetni. Érdemes megvizsgálni, hogy egy szerződésmódosítás az ügyfél érdekét szolgálta-e, vagy csak a többlet kamat bevétel miatt született.

Érdemes átböngészni az elszámolásokat, különböző oda nem illő tételek miatt. Mint például: egyéb költség, elmaradt haszon, szakértői díj, perköltség (sosem volt per) stb. Jó néhány olyan tételt találunk, amely nem beazonosítható, csak a számlát dagasztotta.

Egyéb költségek devizában történő nyilvántartása: Casco, biztosítási díj stb. Ez ellen panasz nyújtható be, főleg hogy az MNB már pert nyert ezen a területen.

Esetleges hitelkiváltáskor vagy egyik bankba a másikba történt átvitelekor beazonosíthatatlan költségek vagy árfolyam különbözet.

Ha megkapta az elszámoltató levelet és kifogásolja annak tartalmát, próbáljon meg rámutatni, hogy konkrétan mit kifogásol. Erről készítsen listát. A levelet és a listát küldje el az egyesületnek. Megvizsgáljuk, ha az megalapozott, akkor ellentmondással lehet élni a banknál, majd a Pénzügyi Békéltető Testületnél.

Várható, hogy akár gépjármű-, akár ingatlanok ügyekben nagy tömegben peres eljárások indulnak az árfolyam-különbözet miatt. A kedvezményes árfolyamon történő forintosítás elmaradt, a legnagyobb tétel egy esetleges visszatérítésnél ez lehetett volna, ezért a hiteleseknek saját maguknak kell kivívniuk ezt a visszatérítést. Ezzel kapcsolatban mindenki kérje ki a bankjától a kockázat feltáró nyilatkozatot.

Ne feledkezzünk meg az öt éven belül megszűnt hitelekről. Ezekre az elszámolást külön kell kérni.