Sok a hiba a banki elszámolásokban

Az eddig beérkezett banki elszámolások alapján megállapítható, hogy aránylag nagy számban hibásak a bank által elküldött elszámolási értesítők.

Nem árt alaposabban átnézni az ügyfeleknek a hitelszerződéseiket abban az esetben, ha a futamidő alatt szerződésmódosítás, könnyítési időszak, átstrukturálás, könnyítési időszak vagy más egyéb változás állt be amely a törlesztési ütemezést megváltoztatták.

Az elszámolások matematikai kiszámítása elfogadhatónak minősíthető, egyébként is ember legen a talpán aki az az MNB-s képletei alapján ezt ki tudja számítani, viszont az elszámolások alapja sok esetben rossz.

Elsősorban szerződési környezet egyoldalú megváltoztatása miatt következtek be. Az ügyfelek a hibákat a hitelszerződés megkötése kori törlesztési táblázat alapján tudják ellenőrizni elsősorban azt, hogy a tőke törlesztés ott tart-e ahol annak tartania kell. Ha nem akkor maga az egész elszámolás is hibás. Sok problémát okoz a szerződés beazonosítása is. Itt a bankok magánhiteleknek titulált szerződései problémások, de más szerződések is a bankok a hitel összeg felhasználása szerint minősítik, elsősorban gépjárműhitelek esetében. Itt a feleknek kell igazolniuk, hogy milyen célból vették fel a hitelt magán vagy vállalkozói célra.

Elvi hibák is megtalálhatóak az elszámolásokkal kapcsolatban. A devizahitelt forintban nyilvántartott hitelnek minősíti és az alapján is számolta el, amely nyilvánvalóan nem lehetséges.

Alaposan fel kell készülni a jogorvoslati lehetőségekre. A Pénzügyi Békéltető Testület kizárólag dokumentumok alapján fog dönteni. A bizonyítás terhe nem rakható át másik félre. Teljes biztonsággal be kell azonosítani a hibának az okát. Ehhez csatolni kell a megfelelő dokumentációt vagy bizonylatokat is. A panaszokat többfajta kötelezően kitöltendő formában kell beadni, amelyek letölthetőek.

Várható, hogy a PBT a jogorvoslati lehetőségek igen nagy százalékát fogja visszautasítani. Gyakorlatilag egy peranyagot kell összeállítania annak aki az elszámolást vitatja. Abban az esetben, ha a bank megtagadja az elszámolást, mint például néhány gépjármű finanszírozással foglalkozó szolgáltató, már érdemes a panasz eljárás előtt a bankkal tisztázni az álláspontokat. Az MNB április 28.án civileknek tartott értekezletén jó néhány újdonság is elhangzott. Érdemes az MNB honlapján tájékozódni (www.mnb.hu). Bármilyen jogorvoslatot meg kell előznie a bankkal történő egyeztetésnek és csak a panasz elutasítása után lehet fordulni a testülethez. A mostani tendenciákat, illetve az ügyek nagy számát figyelembe véve szerencsés esetben az év végégig fognak lezárulni az elszámolási ügyek.

Az eddigi tapasztalatok alapján a gépjárműhitelekre visszatérített összeg a tartozás 8-10%-a, a törlesztő részlet csökkenése 6-10% közötti. Jelzálog hitelek esetében a visszatérítés összege 13-16% között van átlagosan, a törlesztő részlet csökkenés 5-8% között mozog. Természetesen vannak ettől eltérő eredmények is.